Udruženi protiv vršnjačkog nasilja

Moderno, a po mnogim teorijama čak i postmoderno doba, 21. vek, doba u kome je jedna od glavnih tema nasilje, u kome postoji najviše organizacija, pokreta i institucija za borbu i zaštitu od nasilja, a ipak doba u kome je stopa nasilja najveća do sada.

Svesni smo sa kakvim problemima se svet i ljudi u njemu danas suočavaju, ali isto tako moramo da probudimo svest o tome da je na svima nama da se borimo zajedničkim snagama protiv tih istih problema.

U utorak, 10. decembra 2019. godine, održan je projetak pod nazivom: “Razvoj kapaciteta za prevenciju nasilnog ekstremizma kroz obrazovanje u srednjim školama u Republici Srbiji – postavljanje osnova”. Ovaj projekat, u trajanju od dva dana, održan je u beogradskom hotelu “Tulip Inn Putnik”, a učesnici su bili nastavnici i stručno osoblje srednjih škola u Srbiji. Jedan od, nažalost, najaktuelnijih tipova nasilja jeste vršnjačko nasilje, a ovaj seminar je imao za cilj da objasni na koji način se to može sprečiti, a u slučaju da se desi, šta treba preduzeti.

Učesnicima se se obraćali mnogobrojni predavači, među kojima su se našle Olivera Zečević – šef za suzbijanje maloletničke delikvencije i Bojana Kompirović – specijalni pedagog. Detaljno je objašnjen proces radikalizacije, koji se može izdvojiti kao glavna tačka predavanja, a razne radionice i otvorene diskusije su ovaj seminar učinile još interesantnijim.

Deo projekta su bili i prosvetni radnici srednjih škola sa Kosova i Metohije, a pozitivni utisci i komentari po završetku nisu izostali.

Jelena Dobrić

Close
Social profiles