U letu

Zaboravili smo
na dane i vreme,
na sate koji prolaze
i reke koje teku.
Zaboravili smo
na jesen i lišće,
miris trave posle kiše
i toplinu svog doma.
I da smo se
ljubili i voleli,
ponekad i mrzeli.
I da smo razum gubili
u tom letu.
A nekada
smo se razumeli,
i ne znam
u kom trenutku smo se
u ljubavi pogubili.
Možda smo se iz sna
naglo probudili?
Ili smo samo
od ljubavi izgubili,
u letu…

MARIJA MAVRIĆ

FOTO: WE HEART IT

Close
Social profiles