Pandemija

Virus korona je nedeljama glavna tema. Koliko god trajala pandemija, već se mogu uočiti konture geopolitičkih promena do kojih će ona dovesti. Pre svega, te promene možemo videti ako posmatramo...
Close
Social profiles