Na mom sivom kamenu

Beograd još spava,
ona je još uvek tu,
duša joj je plava,
na mom sivom kamenu.
Ustani odleti,
ali njoj se spava,
gusenice moja mala,
još uvek si ljubav prava!
Razmišljala je o nama,
snevala je raj,
ko o Beatriči Roseti,
sanjala je da leti, i odleti!
Beograd još spava,
ona mi je tu,
izmišljana java
na mom sivom kamenu
ALEKSANDRA  JELESIJEVIĆ
FOTO: MONCHAI TUDSAMALEE