Nula

Za ljude koji su najugroženiji u krizi koja je usledila kao posledica epidemije korona virusa, država je predvidela određenu finansijsku pomoć. Međutim, među njima se isprva nisu našli kulturni radnici....
Close
Social profiles