Očekuje se da pripadnici vojske uskoro stignu u Šid.

Tražiocima azila i migrantima koji su smešteni u centre za azil i prihvatne centre u Srbiji od 14. maja je ponovo omogućeno kretanje.

Prethodno je na snazi bila naredba kojom je bilo privremeno ograničeno kretanje migrantima i onima koji traže azil, a kako bi se sprečio ulazak virusa korona u centre gde su smešteni.

IZVOR: NOVOSTI 

FOTO: N1