Tintoreto: “Furiozni slikar”

Jakopo Robusti ili Tintoreto  (pravo ime: ital. Jacopo Comin, 29. septembar 1518 — 31. maj 1594) je venecijanski slikar iz epohe manirizma, odnosno pozne renesanse. Smatra se poslednjim velikim slikarem ovog pravca.

Alternativno prezime, Robusti, dobio je po ocu koji je bio robusni čuvar kapija Padove, a nadimak Tintoreto, po očevoj profesiji – bojadžijin sin.

U početku je bio Ticijanov učenik, ali je ubrzo razvio sopstveni stil. U svom ateljeu je držao natpis koji ga je opisivao: „Mikelađelov dizajn i Ticijanov kolorit“ (Il disegno di Michelangelo ed il colorito di Tiziano). Skoro ceo život je proveo u Veneciji. Bio je poznat po svom energičnom i brzom maniru slikanja, po kome su ga zvali „furiozni“ (Il Furioso). Najviše je slikao portrete, ali i religijske kompozicije. Koristio je perspektivu i osvetljenje na dramatičan način, zbog čega se smatra pretečom baroknog slikarstva.

Tintoreto je učio slikarstvo od manirista Bonifacija Veroneza, Andree Skjivonea, i Pariza Bordonea. Njegova prva dela, “Posljednja večera” (1547; Venecija, San Markuola) i “Sv. Marko oslobađa roba” (1548; Venecija, Akademija), su u venecijanskoj tradiciji slikarstva, sklonoj prema isticanju elemenata od jednake važnosti u prvi plan. Druga, slikana za Školu sv. Marka, je neposredno inspirisana u Mikelanđelovom Preobražaju Saula, pokazujući isti kontrast između figure u ležećem i stojećem stavu. Prva pokazuje bliskost i odbacivanje Ticijanove umetnosti.

Njen istaknuti kvalitet je novi osećaj za dramu, retkim zamahom i autoritetom, ali pažljivo iscrtane građevine su još uvek u tradiciji Belinija i Karpača. Promena u njegovom stilu je očigledna u Hrist pere noge učenika (oko 1550. g.; Madrid, Prado), izvorno za crkvu San Markuola; gde upečatljivi efekti perspektive postaju zaštitni znak umetnikovog stila.

S monumentalnom slikom Sv. Avgustina leči stradavu od kuge (oko 1541; Vičenca, Muzej Vičence), Tintoreto je pokazao svoju virtuoznost u stvaranju dramatičnih efekata: figure su postavljene ukoso ili dijagonalno sa skraćenjima koja usmeravaju scenu da zrači u sve pravce.

Bio je izrazito produktivan, te je upošljavao brojne asistente, uključujući dva sina i kćer Marijetu.

IVANA TUTUNOVIĆ

FOTO: VIKIPEDIJA

Close
Social profiles