Boško Obradović predstavio 11 teza za obnovu demokratije

U autorskom tekstu za nedeljnik NIN, predsednik pokreta Dveri Boško Obradović predstavio je 11 teza uz čiju primenu bi, po njegovom mišljenju, demokratija mogla da se vrati u Srbiju.

Ujedno, one su i odgovor na “neprestano postavljano pitanje”: Šta i kako umesto Vučića?

1. Bez obnove demokratije nema povratka normalnom političkom životu niti stvaranja društva i države u kojima će vladati sloboda, pravda i sigurnost za sve građane.

2. Lažni, nedemokratski izbori su otrov koji potom ulazi i razara sve državne institucije i društvene pore.

3. Bez slobode medija nema i ne može biti uslova za slobodne i poštene izbore, kao ni bez nezavisnih državnih institucija poput RTS-a, REM-a, RIK-a, Agencije za borbu protiv korupcije, republičkog javnog tužilaštva, Ustavnog suda Srbije…

4. Potrebna nam je neka vrsta srpske demokratske renesanse, odnosno participativne demokratije kao oblika mnogo većeg ličnog uključivanja građana u sve vrste odlučivanja o tome kako ćemo živeti u Srbiji.

5. Zalažem se za neposrednu, direktnu demokratiju, što podrazumeva mnogo veći broj referenduma na svim nivoima kao najboljeg načina za narodno izjašnjavanje. Izbori nisu dovoljan oblik demokratije i moraju biti dopunjeni referendumima o ključnim nacionalnim i državnim pitanjima na republičkom nivou i brojnim životnim pitanjima na lokalnom nivou, kao što je – primera radi – tema gde će biti uložena sredstva od poreza na imovinu koji se ubira od građana u lokalnim samoupravama. Lokalne sredine, kroz istinsku decentralizaciju i ostvarivanje mnogo većeg prava na raspolaganje izvornom imovinom i prihodima, to zaista treba i da postanu – lokalne samouprave.

6. Predlažem da glasanje u Srbiji bude obavezno i da svi građani preuzmu odgovornost odlučivanja u kakvoj će državi živeti i ko će je voditi. O načinima kako da do toga dođemo možemo polemisati, jer nije stvar u tome da građani koji ne izlaze na izbore budu novčano ili na drugi administrativni način kažnjeni zbog toga, već je cilj da izađu na izbore i preuzmu odgovornost i sudbinu u svoje ruke.

7. Predlažem hitnu promenu kompletnog izbornog zakonodavstva i prelazak na kombinovani (mešoviti) izborni sistem koji bi omogućio glasanje i za kandidate po imenu i prezimenu, a ne samo za zatvorene partijske izborne liste.

8. Zalažem se i za stepenasti izborni cenzus jer ne može biti isti cenzus za političku organizaciju koja samostalno izlazi na izbore, za one koji izlaze u koaliciji dve političke stranke, i one koji izlaze u koalicijama tri ili više političkih grupacija.

9. Obezbediti olakšano pravo glasa svim državljanima Srbije koji žive u inostranstvu (glasanje poštom ili elektronskim putem), kao i garantovana mesta u Narodnoj skupštini za predstavnike Srba u regionu i dijaspori.

10. Razmisliti o uvođenju dvodomnog parlamenta ili Senata kao dodatnog kontrolnog mehanizma za nadzor nad radom Narodne skupštine i Vlade.

11. Predlažem na kraju i da se otvori javna rasprava o prednostima i manama republikanskog državnog uređenja. Pozivam da se o tome, kao i o monarhiji kao principu vlasti, u demokratskom duhu otvori dijalog, bez ikakvih ideoloških stega koje bi želele da ova tema bude zauvek zatvorena.

IZVOR: NIN

FOTO: N1

Close
Social profiles