U 2018. i 2019. gotovo 1.200 predmeta protiv novinara i medija

U 2018. i 2019. godini primljeno je 1.198 predmeta protiv novinara, urednika i vlasnika medija, rečeno je Udruženju novinara Srbije (UNS) u Višem sudu u Beogradu.

U odgovoru UNS-u se navodi da je naknadu nematerijalne štete, pretrpljeni duševni bol, povredu ugleda, časti i/ili prava na privatnost 2018. godine tražilo 626 tužilaca, a 2019. godine 572.

“U 2018. godini ukupno je rešeno 505 predmeta sa oznakom P3 -tužbe za povredu ugleda i časti, dok je u 2019. rešeno 496 predmeta“, navodi Viši sud u Beogradu i ističe da je protekle godine broj tužbi protiv medija manji za devet odsto nego u 2018. godini.

Iz suda dodaju da je u 2018. najveći broj sporova, 199, rešen povlačenjem tužbe, delimičnim usvajanjem tužbe rešeno je 148 predmeta, odbijanjem 85, dok su na druge načine rešena 73 predmeta.

Od 496 rešenih predmeta prošle godine 235 je završeno povlačenjem tužbe, delimičnim usvajanjem tužbe rešeno su 143 predmeta, odbijanjem 62, dok je na druge načine rešeno 56 predmeta.

U odgovoru UNS se navodi da je Apelacioni sud ukinuo 41, a preinačio 18 presuda Višeg suda donetih 2018. godine.

Isti sud ukinuo je 33 presude koje je Viši sud doneo prošle godine, a preinačio 15, pa je 31. decembra prošle godine pred Višim sudom ostalo nerešeno 1.118 predmeta.

Ovaj sud je za UNS je istakao da na predmetima sa oznakom P3 radi 12 sudija, pa su po sudiji na kraju 2019. godine ostala nerešena prosečno 93 predmeta.

IZVOR: FONET

FOTO: SHUTTERSTOCK 

Social profiles