IMPRESUM

REDAKCIJA

Glavni i odgovorni urednik: Pavle Kosić (

Društvo: Olja Kosovac (olja.kosovac@glasrazuma.rs)

Kultura: Jovana Jevremović (

Sport: Stefan Lazarević (stefan.lazarevic@glasrazuma.rs)

Zabava: Sanja Mitrović (

Lokal: Nikolina Nikolić (

Magično Pero: Ana Jaćimović (ana.jacimovic@glasrazuma.rs)

Izgubljeni u prevodu: Aleksandra Jelesijević (aleksandra.jelesijevic@glasrazuma.rs)

Instagram: Jelena Manojlović (jelena.manojlovic@glasrazuma.rs)

 

 

Close
Social profiles